Yabancıların Ülkemize Getirilip Ücretsiz Şekilde Tedavi Edilmesi Kararı Sosyal Medyada Gündem Oldu: Tepkiler Çığ Gibi!

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, vatandaşın tepkisini çeken bir karar yayımlandı. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8438)” karar ile yurt dışından Türkiye’ye getirilecek 7.000 yabancı uyruklu hastanın, tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, yıllık en fazla 7.000 yabancıyı bulup, tedavi etmek için Türkiye’ye getirecek. Hastanın tedavi giderlerini ise Sağlık Bakanlığı karşılayacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastenelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortaz-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri, 8/1/2022 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbî cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığınca karşılanır.
(2) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
(3) Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu madde kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde gerekli desteği sağlar.”

MADDE 2- Bu Karar 1/12/2023  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
 

Resmî Gazete’deki buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi!

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, sosyal medyada tepkilerin odak noktasına oturdu. İşte X’te konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x